Nationale Respect Tour

In augustus 2019 gaan we van start met de Nationale Respect Tour door alle provincies en tientallen gemeenten. Overal starten we een dialoog over de maatschappelijke thema’s die ons allemaal bezighouden. Iedereen mag best even stoom afblazen, want zonder wrijving geen glans. En zo vaak komen we elkaar ook niet tegen. Stil toekijken of juist boos iets roepen van achter de computer is toch een stuk gemakkelijker. Toegang, koffie en koek is gratis. Het enige dat we terugverlangen zijn concrete oplossingen, verbeteringen, kansen en gedachten, om beter te bouwen aan een inclusieve en respectvolle samenleving.

Respect sessies

De Nationale Respect Tour bestaat uit één groot provinciaal evenement en meerdere voorbereidende, lokale Respect-sessies. Vanuit Respect.nl bieden wij de gemeenten en burgemeesters een draaiboek aan met verschillende interactieve en creatieve methodieken om sessies te organiseren die dialoog, discussie, debat en interactie stimuleren. Aan iedere deelnemende gemeente wordt gevraagd om een afvaardiging van minimaal 12 burgers af te vaardigen naar het provinciale evenement van de Nationale Respect Tour.

InGesprekMet – Digitale Dialoog

We begrijpen dat het vaak makkelijker is om vanachter een toetsenbord een standpunt in te nemen en te discussiëren. Daarom bieden we met de mensen achter WaaromKiesJij (WKJ) de mogelijkheid aan om in een 1-op-1 chatomgeving met andersdenkenden in gesprek te gaan. Deze chatomgeving heet: InGesprekMet. Op basis van politieke voorkeur of andere voorkeuren worden mensen voor, tijdens en na de Nationale Respect Tour online automatisch gekoppeld aan iemand met een tegenovergestelde voorkeur. Tijdens InGesprekMet kunnen mensen hun stem laten horen, hun meningen toetsen en een gesprek aangaan met anderen. Als het gesprek op zijn eind loopt, kan er met één druk op de knop voor een nieuwe stelling of een nieuwe gesprekspartner gekozen worden. Het zal de ideale opwarmer zijn om elkaar in een later stadium ook in levenden lijve te willen ontmoeten.

Respect Manifest

Alle praktische oplossingen, denkrichtingen en visies, die tijdens de Nationale Respect Tour door de aanwezigen zijn aangedragen, worden gebundeld. In het manifest komen concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door de mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland. Tezamen vormt dit het Respect-Manifest dat in 2021 aan Koningshuis, Regering, de media en bevolking wordt aangeboden;

Tour

De Nationale RESPECT-Tour bijeenkomsten staan in het teken van dialoog, discussie en debat. Het evenement is niet gericht op politieke correctheid. Zonder wrijving geen glans, maar uiteindelijk gaan we wel voor oplossingen, wederzijds begrip en verbinding. In elke provincie wordt in de provincie hoofdstad een evenement georganiseerd. Per keer kunnen 300 mensen mee praten, denken en meevieren dat we weer een stapje dichter bij een samenleving zijn waar niet het oordelen over elkaar maar juist RESPECT voor elkaar de norm is. Meer info volgt z.s.m.

Manifest

Alle praktische oplossingen, denkrichtingen en visies, die tijdens de RESPECT-sessies en de Nationale Tour door de aanwezigen op tafel zijn gelegd, worden gebundeld. In het manifest komen concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door de mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland. Tezamen vormt dit het RESPECT-Manifest dat tijdens Koningsdag 2021 aan het Koningshuis en de Regering wordt aangeboden en op 5 mei 2021 op de Bevrijdingsfestivals aan de burgers en media. Lees hier hoe je kunt bijdragen.

Respect Award

We roepen mensen op om met een persoonlijke videoboodschap iemand te nomineren van wie ze hulp krijgen of van wie ze in het verleden hulp hebben ontvangen. Bijvoorbeeld een kans om werkervaring op te doen, hulp van een buurman bij ziekte, beginkapitaal voor een te starten bedrijf, een taalles toen je nog geen woord Nederlands sprak, een levensreddende hartmassage. Zet jouw held in het zonnetje! Zo ontstaan honderden, positieve, inspirerende verhalen, die aantonen wat het oplevert om elkaar respect te geven.
Lees hier hoe we de video’s willen ontvangen zodat we ieder kwartaal iemand kunnen belonen met een overnachting in de suite van Herberg het Mandelahuisje (zie www.mandelahuisje.nl)

Educatie

RESPECT en Respect Education Foundation (REF) zijn twee gelijkgestemde initiatieven met een gedeelde missie; een actieve bijdragen aan een respectvolle samenleving door het betrekken van leerlingen/burgers. Op het gebied van educatie wordt er nauw samengewerkt met REF dat als ambitie heeft om gestructureerd en duurzaam invulling te geven aan het burgerschapsvraagstuk en via school (als mini-maatschappij) te werken aan de respectvolle samenleving. Lees hier hoe je de gratis materialen kunt downloaden.

Campagne ‘Respect: geven is krijgen’

Vanaf augustus 2019 grijpen we alle middelen aan om miljoenen Nederlanders te informeren over ons werk en vele duizenden van hen actief te betrekken. Langzaam proberen we de aandacht van media en mensen te verschuiven, weg van haat, angst en geschreeuw richting datgene waar we allemaal wat aan hebben: respect. Hier vind je de eerste campagne-materialen, die je meteen kunt gebruiken om het positieve nieuws te verspreiden.


FacebooktwittermailFacebooktwittermail