Respect: geven is krijgen

Respect is een mooie, positieve, verbindende waarde waar iedereen beter van wordt. Respect kun je royaal geven en tonen, aan iedereen om je heen, en toch raakt het nooit op. Sterker nog, hoe meer je het geeft, des te meer komt het vroeger of later ook weer bij je terug. Geven is krijgen. Meer respect ontvangen, dat willen we allemaal. Gehoord en gezien worden, waardering krijgen voor wat je doet en ook steun, als het even nodig is.

Respect onder druk

Toch staat respect zwaar onder druk. De sfeer wordt in Nederland, net als in de meeste andere westerse samenlevingen, harder, cynischer, negatiever, afwijzend of soms zelfs gewelddadig. Discussies over moeilijke maatschappelijke uitdagingen worden steeds bozer gevoerd. We gunnen elkaar vaak niet meer de vrijheid om een ander standpunt te uiten. Ook nemen we de tijd niet meer voor open, oplossingsgerichte dialoog.

Standpunten worden al snel rondgebazuind, via Twitter of Facebook, voordat de feiten goed en wel zijn onderzocht. Mensen met een andere culturele, politieke of religieuze achtergrond worden eerder als een risico gezien dan als een kans.

Hoewel iedereen graag respect ontvangt lijkt het er op dat we het steeds moeilijker vinden om het te geven. Maar als we ophouden respect te geven dan zal straks niemand meer kunnen ontvangen…

Ook de politiek laat bij het inrichten van een meer respectvolle samenleving nogal wat te wensen over. Het gebrek aan visie, inspiratie en ideeënkracht stuit ons nog het meest tegen de borst.

Over kansen gesproken

Gelukkig bestaan er tegelijkertijd ook honderden kleinschalige initiatieven die handen en voeten geven aan sociale verandering. En dan is er nog die grote, relatief positieve groep burgers in het midden, die nog vertrouwen heeft in de medemens en in de toekomst. Een groep die open-minded is en behulpzaam. De sportverenigingen, de mantelzorg, de goede doelen tot en met de voedselbank, ze bestaan dankzij hen.
Deze middengroep vormt in de Nederlandse samenleving nog steeds de meerderheid, maar ze voelen zich slecht gehoord of gezien noch vertegenwoordigd of gewaardeerd.

De Respectbeweging wil met deze groep bouwen aan een meer respectvolle samenleving. Iedereen die mee wil bouwen is welkom, want Respect is onafhankelijk en houdt zich afzijdig van welke politieke partij dan ook. Dit is waar we aan bouwen, liefst ook met jou: een samenleving waarin ieder mens wordt gehoord en gezien, wordt betrokken en gewaardeerd, waar niets en niemand kansloos is.

Respect is een werkwoord

Mensen verdienen meer respect en iedereen wil het ontvangen. Is het dan niet verbazingwekkend dat er nog geen beweging bestaat die Nederlanders inspireert om ervoor in de bres te springen? Terwijl respect zwaar onder druk staat, lijkt toch iedereen te denken dat iemand anders er wel voor zal opkomen…
Respect is daarom in 2016 gestart om honderdduizenden Nederlanders actief te betrekken bij het beschermen, herwaarderen, opbouwen en versterken van respect. Want respect is bovenal een werkwoord. Kijk dus vooral naar wat we allemaal doen en zie het als een uitnodiging om mee te knokken. Kijk bij wie bouwt en laat ons weten hoe jij wilt bijdragen aan Respect.


FacebooktwittermailFacebooktwittermail