RESPECT: in beweging

Tijdens lokale RESPECT-sessies (in 60 gemeenten) en de Nationale RESPECT-Tour door de 12 provinciën worden concrete oplossingen, verbeteringen, kansen en gedachten opgehaald wat gebruikt gaat worden om te bouwen aan een inclusieve en respectvolle samenleving. Tot slot wordt alle inbreng verzameld en als RESPECT-Manifest aangeboden aan het Koningshuis, de regering, de media en alle burgers van Nederland. Voorafgaand aan de RESPECT-Tour wordt er een nationale campagne gevoerd (per provincie), is er op deze website digitaal de mogelijkheid om in gesprek te gaan met anders denkende en is het mogelijk om mensen te nomineren voor de RESPECT-Award. Na de Nationale Tour in 2020 wordt er aan borging en aan een duurzaam effect gewerkt door het werven en inzetten van ambassadeurs en vrijwilligers in iedere provincie, ontwikkelen van impactools en uiteraard het Respect Manifest.

Campagne ‘Geven is Krijgen’

We grijpen alle middelen aan om miljoenen Nederlanders te informeren over ons werk en vele duizenden van hen actief te betrekken. Langzaam proberen we de aandacht van media en mensen te verschuiven, weg van haat, angst en geschreeuw richting datgene waar we allemaal wat aan hebben: respect. Hier vind je de eerste campagne-materialen, die je meteen kunt gebruiken om het positieve nieuws te verspreiden.

Digitale Dialoog

Soms is het makkelijker om vanachter een toetsenbord een standpunt in te nemen en te discussiëren. Om die reden gaan wij in samenwerking met de mensen achter WaaromKiesJij (WKJ) de mogelijkheid aanbieden om in een 1-op-1 chatomgeving met anders denkende in gesprek te gaan via deze website. De chatomgeving heet: InGesprekMet. Op basis van politieke voorkeur of andere voorkeuren worden mensen online automatisch aan elkaar gekoppeld met een tegenovergestelde voorkeur. Tijdens het InGesprekMet kunnen mensen voor een bepaalde tijd hun stem laten horen, hun meningen toetsen en een gesprek aangaan met anderen. Als het gesprek op zijn eind loopt, kan er met één druk op de knop voor een nieuwe stelling of een nieuwe gesprekspartner gekozen worden.

Sessies

Voorafgaand aan de Nationale Tour zullen er voorbereidende RESPECT-sessies worden georganiseerd. Vanuit RESPECT bieden wij de gemeenten en burgemeesters een handreiking/hand-out aan met daarin verschillende interactieve en creatieve methodieken om sessies te organiseren die dialoog, discussie, debat en interactie stimuleren. Aan iedere gemeente wordt gevraagd om een afvaardiging van minimaal 12 burgers naar het RESPECT-evenement in de provincie te sturen. Op deze manier is er een goede afspiegeling van de provincie aanwezig tijdens de Nationale RESPECT-Tour in desbetreffende provincie.

Tour

De Nationale RESPECT-Tour bijeenkomsten staan in het teken van dialoog, discussie en debat. Het evenement is niet gericht op politieke correctheid. Zonder wrijving geen glans, maar uiteindelijk gaan we wel voor oplossingen, wederzijds begrip en verbinding. In elke provincie wordt in de provincie hoofdstad een evenement georganiseerd. Per keer kunnen 300 mensen mee praten, denken en meevieren dat we weer een stapje dichter bij een samenleving zijn waar niet het oordelen over elkaar maar juist RESPECT voor elkaar de norm is. Meer info volgt z.s.m.

Manifest

Alle praktische oplossingen, denkrichtingen en visies, die tijdens de RESPECT-sessies en de Nationale Tour door de aanwezigen op tafel zijn gelegd, worden gebundeld. In het manifest komen concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door de mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland. Tezamen vormt dit het RESPECT-Manifest dat tijdens Koningsdag 2021 aan het Koningshuis en de Regering wordt aangeboden en op 5 mei 2021 op de Bevrijdingsfestivals aan de burgers en media. Lees hier hoe je kunt bijdragen.

Respect Award

We roepen mensen op om met een persoonlijke videoboodschap iemand te nomineren van wie ze hulp krijgen of van wie ze in het verleden hulp hebben ontvangen. Bijvoorbeeld een kans om werkervaring op te doen, hulp van een buurman bij ziekte, beginkapitaal voor een te starten bedrijf, een taalles toen je nog geen woord Nederlands sprak, een levensreddende hartmassage. Zet jouw held in het zonnetje! Zo ontstaan honderden, positieve, inspirerende verhalen, die aantonen wat het oplevert om elkaar respect te geven.
Lees hier hoe we de video’s willen ontvangen en gebruiken en hoe we de mooiste verhalen over respect belonen.

Educatie

RESPECT en Respect Education Foundation (REF) zijn twee gelijkgestemde initiatieven met een gedeelde missie; een actieve bijdragen aan een respectvolle samenleving door het betrekken van leerlingen/burgers. Op het gebied van educatie wordt er nauw samengewerkt met REF dat als ambitie heeft om gestructureerd en duurzaam invulling te geven aan het burgerschapsvraagstuk en via school (als mini-maatschappij) te werken aan de respectvolle samenleving. Lees hier hoe je de gratis materialen kunt downloaden.


FacebooktwittermailFacebooktwittermail