Corona

Centrale Cliëntenraad

Respect heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en een raad per locatie: Cliëntenraad Bosch en Duin, Cliëntenraad Het Uiterjoon, Cliëntenraad Quintus/Zeewinde en Cliëntenraad Wijkzorg.

De Centrale Cliënten Raad (CCR) komt op voor het welzijn en de belangen van alle cliënten (en hun naasten). De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van alle locaties waarvoor de vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld en is hun vertegenwoordiging naar de Raad van Bestuur waarmee periodiek wordt overlegd.

Vanuit de lokale raden heeft een afgevaardigde zitting in de CCR. De CCR kent daarnaast een onafhankelijk voorzitter (vacature) en wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner.

De CCR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die Respect in zijn geheel betreffen. Het gaat hierbij om onderwerpen die de belangen van locaties overstijgen. De raad oefent invloed uit op de besluitvorming van de instelling. Behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg, welzijn  en veiligheid staan daarbij voorop. Dit doet de CCR door samen met de vijf lokale cliëntenraden te kijken en luisteren naar cliënten en naasten en het bestuur te adviseren.

Clientenraad

Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad

De huidige samenstelling van de CCR is als volgt foto vlnr :

  • Adrie van den Hoek
  • Marian van den Broek 
  • Mirjam Kleijweg (ambtelijk secretaris)
  • Catharina Boon
  • Vacature onafhankelijk Voorzitter

Daarnaast vertegenwoordigt Maritza van Assen de locaties Quintus en Zeewinde binnen de CCR wanneer er formele besluiten moeten worden genomen door de CCR. 

Respect clientenraad

Bereikbaarheid

De CCR is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Mirjam Kleijweg. Per e-mail via m.kleijweg@respectzorg.nl of telefonisch via 06-83889326. Indien u geen mail of internet mogelijkheden heeft kunt u ook een brief sturen t.a.v. de Centrale Cliëntenraad, Postbus 84050, 2508 AB Den Haag.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de leden van de cliëntenraad via e-mail centraleclientenraad@respectzorg.nl.

Deel deze pagina