Nieuws
Provider
staf functies
Niveau
NVT
Locatie
Respect
Soort
Parttime

Voorzitter Cliëntenraad

Respect verleent zorg in Scheveningen en Den Haag. Wij hebben vijf locaties: Bosch en Duin, Quintus, Het Uiterjoon, ZeeWinde en Prins Willemhof. Daarnaast verlenen wij ook zorg bij mensen thuis. Dit doen wij met ongeveer 900 medewerkers en 200 vrijwilligers. Onze medewerkers roemen het professionele klimaat, de kleine, hechte teams, de ruimte voor eigen initiatief en – jawel – het respect voor bewoners, cliënten en elkaar. Samen werken we aan de beste zorg achter de duinen. Wil jij ons hierbij helpen?

Wat ga je doen?

De Cliëntenraad Respect komt op voor het welzijn en de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten (en hun naasten) van alle locaties en van de cliënten die thuis zorg of behandeling van Respect ontvangen. De Cliëntenraad oefent invloed uit op de besluitvorming van de instelling en adviseert het management en Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Ook denkt de Cliëntenraad mee bij  ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De Cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die Respect in zijn geheel betreffen. Het kader wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner.

Voor de Cliëntenraad is Respect op zoek naar een enthousiaste, betrokken, actieve onafhankelijk voorzitter Cliëntenraad die onder andere de volgende taken uitvoert:

 • Voorzitten van vergaderingen;
 • Samen met de ambtelijk secretaris zorgen voor de agenda;
 • Regie voeren over besluitvormingsprocessen en het bewaken van procedures en afspraken;
 • Eventueel samen met een raadslid de Cliëntenraad vertegenwoordigen bij externe bijeenkomsten;

Wie ben jij?

Om deze functie goed vorm te kunnen geven, is het van belang om over de juiste kwaliteiten en vaardigheden te beschikken. Wij verwachten: 

 • Een inspirerende persoonlijkheid, verbinder en ruimte gevend;
 • Het vermogen om de Clientenraad-leden optimaal tot hun recht te laten komen;
 • Gemotiveerd om de verdere professionalisering van de medezeggenschap en de noodzakelijke veranderprocessen in goede banen te leiden;
 • Onderhandelingsvaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Ervaring met en kennis van cliëntenmedezeggenschap in de (langdurige) zorg;
 • Affiniteit met de doelstellingen van Respect;
 • Inzicht in ontwikkelingen op het gebied van cliëntenzorg in de Verpleging, Verzorging, Thuiszorg en Behandelzorg;
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Sociaal en communicatief vaardig;

Wat bieden wij je aan bij Respect?

De benoeming is in principe voor vier jaar waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort. Voor de uitvoering van deze functie bestaat een onkostenvergoeding van € 180,- per maand exclusief reiskostenvergoeding en incidentele scholingskosten

Meer weten?

De verschillende documenten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de Cliëntenraad zijn opvraagbaar bij de ambtelijke secretaris Mirjam Kleijweg via m.kleijweg@respectzorg.nl. In het bijzonder wordt verwezen naar de statuten, de Medezeggenschapsregelingen en het Huishoudelijk Reglement cliëntenraden conform de WMCZ 2018. De ambtelijk secretaris is ook telefonisch benaderbaar voor beantwoording van vragen of kan eventueel doorverwijzen. Telefoon: 06 83 88 93 26. De afdeling Recruitment vertelt je graag meer over de sollicitatieprocedure. Bel of stuur een app naar Recruitment via 06-51322942. Ga naar de website van Respect voor meer informatie over de organisatie.

Ben je enthousiast geworden?

Verstuur een sollicitatiebrief en CV via de button ‘Online solliciteren’. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Aan alle wervingsbureaus en recruiters

We begrijpen dat jullie ons graag van dienst willen zijn om deze vacature in te vullen. Toch doen we dit liever zelf. Mochten we echt hulp nodig hebben, weten we jullie te vinden!

Afdeling Recruitment

Deel deze pagina