Nieuws

ANBI

Stichting Respect Wonen Zorg Welzijn is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Doelstelling

Missie van Respect
Respect biedt de best mogelijke zorg en diensten aan ouderen om hun kwaliteit van leven en welzijn te optimaliseren. Dit doen we door de cliënt centraal te stellen en door te blijven innoveren in zorg en passende diensten. We nemen onze verantwoordelijkheid en communiceren over wat we wel en niet kunnen waarmaken. We ondersteunen onze cliënten in hun zelfstandigheid, zodat ze zo lang mogelijk zelf beslissingen kunnen maken over hun leven. We respecteren onze cliënten in wat ze vinden, voelen en willen.

Visie van Respect
Respect vindt dat ouderen recht hebben op een gezellige en veilige woonsituatie waarin ze uitstekende zorg krijgen afgestemd op hun situatie en de best mogelijke kwaliteit van leven. Waarbij de zorgverleners met respect voor de wensen en behoeften van ouderen te werk gaan. En waar ouderen nog zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun leven.

Uitgeoefende activiteiten

Respect biedt verpleeghuis-, verzorgingshuis zorg en thuiszorg. Daarnaast heeft Respect een Advies- en behandelcentrum waar onder meer logopedie, diëtetiek, fysiotherapie, psychologie, ergotherapie en maatschappelijk werk aangeboden wordt. Onder de kopjes wonen, zorg en welzijn op onze website vindt u alle informatie over onze diensten.

Bestuur

Respect kent een eenhoofdig bestuur. Klaas Smilde is sinds 2016 bestuurder van Respect. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de ontwikkelingen en stappen die de organisatie neemt.

Leden Raad van Toezicht
Dhr. D. Ramlal (voorzitter)
Dhr. A.E. van Kempen
Dhr. G. Coppus
Mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Deze personen krijgen een beloning volgens de geldende cao voor de VVT.

Financieel

De zorg die door Respect wordt geleverd wordt voornamelijk bekostigd door de WLZ, ZVW en WMO.

Conform vastgestelde statuten van de Stichting, kan het vermogen alleen aangewend worden voor het doen van zorg (gerelateerde) activiteiten.

In ons jaarverslag vindt u onze financiële verantwoording.

Publicatieplicht

Stichting Respect Wonen Zorg Welzijn heeft een publicatieplicht. In dit overzicht vindt u de gegevens van het afgelopen jaar. 

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer van Respect is: 815051438.

Contact

Op onze pagina Contact vind u al onze contactgegevens.

Deel deze pagina