Nieuws

ANBI

Stichting Respect Wonen Zorg Welzijn is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Doelstelling

Op deze pagina vindt u de missie en visie van Respect. 

Uitgeoefende activiteiten

Respect biedt verpleeghuis-, verzorgingshuis zorg en thuiszorg. Daarnaast heeft Respect een Advies- en behandelcentrum waar onder meer logopedie, diëtetiek, fysiotherapie, psychologie, ergotherapie en maatschappelijk werk aangeboden wordt. Onder de kopjes wonen, zorg en welzijn op onze website vindt u alle informatie over onze diensten.

Bestuur en toezicht

Lees hier meer informatie over het bestuur en de Raad van Toezicht van Respect. Deze personen krijgen een beloning volgens de geldende cao voor de VVT.

Financieel

De zorg die door Respect wordt geleverd wordt voornamelijk bekostigd door de Wlz, Zvw en Wmo.

Conform vastgestelde statuten van de Stichting, kan het vermogen alleen aangewend worden voor het doen van zorg (gerelateerde) activiteiten.

Op deze pagina vindt u een link naar het jaardocument.

Publicatieplicht

Stichting Respect - wonen, zorg, welzijn heeft een publicatieplicht. In dit overzicht vindt u de gegevens van het afgelopen jaar. 

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer van Respect is: 815051438.

Contact

Op onze pagina Contact vind u al onze contactgegevens.

Deel deze pagina