Corona

Geestelijke verzorging

Op alle locaties van Respect is een geestelijk verzorger werkzaam. Geestelijk verzorgers bieden ondersteuning aan cliënten en hun naasten bij geloof- en zingevingsvragen en het omgaan met verlies en afhankelijkheid. Geestelijk verzorgers spelen een belangrijke rol in de aandacht voor mentaal welbevinden van cliënten en werken daarin nauw samen met de zorgmedewerkers op afdelingen en overige zorgprofessionals.

De werkwijze van de geestelijk verzorgers sluit aan bij het uitgangspunt van Respect dat we ieder uniek mens met zijn of haar eigen levensovertuiging en identiteit welkom heten. Geestelijk verzorgers zetten zich in samenwerking met zorgmedewerkers actief in om dit belangrijke aspect van menszijn ruimte te bieden. In de laatste fase van het leven kunnen geestelijk verzorgers cliënten en naasten bijstaan in het loslaten en afscheid nemen.

Op alle locaties zijn cliënten welkom bij gespreksgroepen en/of belevingsvieringen, die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

De geestelijk verzorgers van Respect zijn lid van de beroepsvereniging VGVZ en geregistreerd via het kwaliteitsregister SKGV.

Rico Kremer  r.kremer@respectzorg.nl

Hildegard van der Heijden  h.vanderheijden@respectzorg.nl

Jurre Verveld  j.verveld@respectzorg.nl.

Voor locatie Het Uiterjoon is als Predikant voor bijzondere werkzaamheden betrokken:

Jan Maasland  j.maasland@respectzorg.nl

Geestelijke hulp

Deel deze pagina