Nieuws

Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van brancheorganisaties ActiZ en ZorgthuisNL.

Klik op één van de onderstaande links om het document in te zien:

 

De algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en ons als zorgaanbieder en regelen uw rechten en uw plichten als ook die van ons. De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de (mondelinge) overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing:

  • bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Hieronder verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wzd;
  • op de overeenkomst met cliënt die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangt;
  • op de overeenkomst met cliënt die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkoopt.

 

De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een complete weergave van de wettelijke regelingen.

Deel deze pagina