Nieuws

Bestuur en Toezicht

Respect kent een eenhoofdig bestuur. Klaas Smilde is sinds 2016 bestuurder van Respect. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de ontwikkelingen en stappen die de organisatie neemt.

Leden Raad van Toezicht

  • Karsten Klein (voorzitter) –  portefeuille algemeen –  bestuurlijk
  • Patty Heemskerk (vicevoorzitter) –   portefeuille innovatie & technologie
  • Wanda Drost – portefeuille financiën
  • Rieshie Baboeram Panday – portefeuille vastgoed
  • Sanne-Lot van Ulzen – portefeuille kwaliteit van zorg

Zorgbrede Governancecode

Respect werkt volgens de normen van de Zorgbrede Governancecode. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. In deze  Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Organogram afdelingen Respect

Organogram van de afdelingen van Respect

Deel deze pagina