Nieuws

Kwaliteit

Onze visie op Kwaliteit

Bij Respect verbeteren we onze kwaliteit continu op basis van de plan-do-check-act-cyclus (zie afbeelding hiernaast).
        

Kwaliteit betekent voor ons het vinden van de juiste balans tussen cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. We verwachten dat al onze medewerkers de beste mogelijke kwaliteit leveren en altijd werken aan het verhogen van de kwaliteit van hun werk. We hechten waarde aan hun eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap hierin. Het kwaliteitsmanagementsysteem PREZO helpt ons concreet en gestructureerd aan onze kwaliteit te werken.

Kwaliteitsmanagementsysteem PREZO

Respect werkt systematisch aan kwaliteit van zorg en dienstverlening middels het kwaliteitsmanagementsysteem PREZO. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg. PREZO beoordeelt via vastgestelde criteria de prestaties die professionals en organisaties leveren aan de cliënt en ondersteunt bij het gericht, concreet en structureel verbeteren daarvan.

Onze kwaliteitskeurmerken

Respect is trots op de keurmerken die ze verdiend heeft als bewijs van onze kwaliteit. Hieronder vindt u de keurmerken die Respect heeft ontvangen.

PREZO-keurmerk
Organisaties met dit keurmerk verbeteren structureel de prestatie voor de cliënt, bieden verantwoorde zorg en voldoen aan de eisen die de branche daaraan stelt. Dit keurmerk is 3 jaar geldig. Stichting Perspekt doet jaarlijks een tussentijdse audit waarmee de kwaliteit van zorg- en dienstverlening geborgd blijft.

Keurmerk Goed Geregeld
Dit keurmerk van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk https://www.florence.nl/img/default/pixTrans.gif(NOV) wordt afgegeven aan organisaties de op een goede wijze invulling geven aan hun vrijwilligersbeleid.

Uw ervaring met onze kwaliteit

Respect hoort graag van u en uw naasten hoe u onze zorg- en dienstverlening ervaart, om zo te blijven verbeteren. Hier vragen we u regelmatig persoonlijk naar en daarnaast kunt u uw ervaringen vermelden op Zorgkaart Nederland. Ook doen we periodiek een organisatiebreed onderzoek. Respect gebruikt de PREM als instrument om uw ervaringen te meten. 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging

De kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging gebruiken wij als basis voor het werken binnen onze intramurale locaties en de wijkverpleging. Jaarlijks leveren wij de verplichte kwaliteitsinformatie aan aan het Zorginstituut Nederland.

Jaarlijks stelt Respect een kwaliteitsplan op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Ook stellen we jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg op waarin we de uitvoering van het kwaliteitsplan evalueren. Deze evaluatie levert weer input op voor het kwaliteitsplan van het volgende jaar.

Zie hier het Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2021 van Respect.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  • Zie hier het inspectierapport van juni 2021 van locatie Bosch & Duin
  • Zie hier het inspectierapport van juli 2018 van locatie Quintus

PDCA-cyclus

Plan-Do-Check-Act

Keurmerken

Kwaliteit

Deel deze pagina