Nieuws

Respect Cliëntenraad

Wat is recent besproken in de Respect Cliëntenraad:

In de Respect Cliëntenraad van 13 september 2023

 • Hebben we gesproken en ervaringen gedeeld met twee leden van de Raad van Toezicht. Afgesproken is om elkaar jaarlijks 1- of 2 keer te spreken.
 • Er zijn vragen gesteld over de communicatie over het afschaffen van contant betalen in de restaurants.
 • Er wordt een protocol vermissing client opgesteld, de Cliëntenraad heeft hier vragen over en aanvullingen op.
 • We hebben gesproken over de positieve ervaringen over de organisatie op de verhuisdagen naar het nieuwe Uiterjoon en de inspanning van medewerkers om voor de verhuizende bewoners te zorgen. Complimenten over hoe dit verlopen is!
 • Met de Raad van Bestuur hebben we gesproken over de te verwachten significante bezuinigingen in de ouderenzorg en hoe Respect zich daarop voorbereidt.
 • De Respect Cliëntenraad heeft positief geadviseerd op de aanstelling van twee junior teamleiders
 • De werving van nieuwe leden voor de Respect Cliëntenraad wordt opgestart, geïnteresseerden zijn welkom!

Donderdag 24 augustus: 

 • De RCR heeft kennisgemaakt met twee nieuwe kandidaat-voorzitters
 • Gesproken is over de introductie van Leefcirkels, het systeem dat wordt geïntroduceerd om cliënten in het verpleeghuis (in eerste instantie bij het Uiterjoon) meer bewegingsruimte te geven. Mede naar aanleiding van een bezoek dat een delegatie van de Cliëntenraad heeft gebracht aan een andere instelling waar al gewerkt wordt volgens dit systeem, heeft de Cliëntenraad nog vragen en zal nog een nader gesprek met het management volgen over implementatie van Leefcirkels bij Respect.
 • Van gedachten is gewisseld met de manager extramurale zorg over ondersteuning van mantelzorgers en over de mogelijkheden om directer met cliënten en mantelzorgers in contact te komen over bepaalde thema’s in de wijkzorg.
 • De RCR heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de manager van het Advies- en Behandel Centrum (waar o.a. fysiotherapeuten, diëtisten en geestelijke verzorging onder vallen).
 • Een tweetal RCR leden heeft instructies bijgewoond over BHV en de leverancier ASCOM in het nieuwe Uiterjoon en hierover in de RCR hun ervaringen gedeeld.
 • Gesproken is over de communicatie verhuizing Het Nieuw Uiterjoon
 • De week voorafgaand aan de RCR vergadering heeft de Cliëntenraad een rondleiding gekregen door het Nieuwe Uiterjoon. De Cliëntenraad was erg positief over de frisse uitstraling en inrichting van het vernieuwde gebouw!

  In 2023 één samengestelde Cliëntenraad: De Respect Cliëntenraad

  De Respect Cliëntenraad geeft invulling aan de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen WMCZ 2018. Het doel van de WMCZ 2018 is om cliënten van zorginstellingen medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in een zorginstelling.

  Tussen 2020 en 2022 was de cliëntmedezeggenschap bij Respect vormgegeven via lokale cliëntenraden voor de verpleeglocaties en wijkzorg. Daarnaast was er een centrale cliëntenraad voor de overstijgende zaken. In gezamenlijk overleg in 2022 is vastgesteld dat de werkwijze en structuur van de cliëntmedezeggenschap efficiënter en slagvaardiger moest èn kon. De lokale raden waren moeizaam te bemensen en de verdeling van taken en bevoegdheden was niet altijd helder. Sinds januari 2023 is er één centraal orgaan dat de belangen behartigt van alle cliënten van Respect (bewoners van alle locaties èn de wijkzorg cliënten).

  Vanuit iedere locatie heeft een afgevaardigde zitting in de RCR. De voorzitter wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Er is een rooster van aftreden en eind van dit jaar treden er leden af. De Respect cliëntenraad zoekt dan een nieuw lid met affiniteit met cijfers en zoekt iemand met ervaring met de levering van zorg bij u thuis. Indien u interesse of vragen heeft: 06 83 88 93 26. 

  Wilt u meer weten over cliëntmedezeggenschap? De volledige Medezeggenschapsregeling van de Respect Cliëntenraad kunt u hier bekijken. Daarnaast kunt u het Huishoudelijk Regelement hier bekijken. 

  Respect Cliëntenraad

  Samenstelling en data van de Respect Cliëntenraad

  Op de foto van links naar rechts: Adrie van den Hoek, Gertrude Grijpink, Catharina Boon, Chris Verbrugge, Jan de Mos Lenie de Vries, zittend op de voorgrond: Marian van den Broek en Maritza van Assen (waarnemend) voorzitter.

  De Respect Cliëntenraad komt maandelijks bijeen: de volgende bijeenkomst is donderdag 12 oktober a.s.

  De Respect Cliëntenraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Mirjam Kleijweg. Per e-mail via m.kleijweg@respectzorg.nl of telefonisch via 06-83889326.
  U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met alle leden van de cliëntenraad via e-mail respectclientenraad@respectzorg.nl 

  Deel deze pagina