Nieuws

Respect Cliëntenraad

Wat is recent besproken in de Respect Cliëntenraad:

Wat er recent is besproken in de Respect Cliëntenraad:

In het overleg van de Respect Cliëntenraad (RCR) en de Manager Intramurale Zorg van woensdag 10 april is onder meer het volgende aan de orde geweest: 

  • In 2024 startte Respect met de bijeenkomsten voor nieuwe mantelzorgers, na ongevraagd advies hierover van de RCR. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de eerste ervaringen te bespreken na de opname in een van de verpleeghuizen van Respect. Ervaringen en vragen van mantelzorgers komen aan de orde. Deze ontmoetingen werden positief ervaren; de manager Intramurale Zorg heeft de volgende bijeenkomsten al ingepland.

  • De RCR vindt het belangrijk dat contact tussen Respect en mantelzorgers laagdrempelig is; zo kunnen informatievoorziening, afstemming en uitwisseling soepel verlopen. Het idee van de RCR is dat mantelzorgers enkele keren per jaar op de afdeling of online met Respect in gesprek zijn en dat iemand van de cliëntenraad daarbij aanwezig is.

  • De diensten van Cleanlease zijn geëvalueerd door de leiding van Respect. Wie over de kosten van de uitbesteding van het wasgoed opmerkingen heeft, kan het beste contact opnemen met Cleanlease, met de facturen bij de hand.

  • De RCR wil graag actief geïnformeerd worden over ideeën van Respect om vrijwilligers en mantelzorgers te gaan betrekken bij zorgtaken.

Sinds 2023 één samengestelde Cliëntenraad: De Respect Cliëntenraad

De Respect Cliëntenraad geeft invulling aan de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen WMCZ 2018. Het doel van de WMCZ 2018 is om cliënten van zorginstellingen medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in een zorginstelling.

Tussen 2020 en 2022 was de cliëntmedezeggenschap bij Respect vormgegeven via lokale cliëntenraden voor de verpleeglocaties en wijkzorg. Daarnaast was er een centrale cliëntenraad voor de overstijgende zaken. In gezamenlijk overleg in 2022 is vastgesteld dat de werkwijze en structuur van de cliëntmedezeggenschap efficiënter en slagvaardiger moest èn kon. De lokale raden waren moeizaam te bemensen en de verdeling van taken en bevoegdheden was niet altijd helder. Sinds januari 2023 is er één centraal orgaan dat de belangen behartigt van alle cliënten van Respect (bewoners van alle locaties èn de wijkzorg cliënten).

Vanuit iedere locatie heeft een afgevaardigde zitting in de RCR. De voorzitter wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Er is een rooster van aftreden en jaarlijks treden er leden af. De Respect cliëntenraad zoekt een nieuw lid met affiniteit met cijfers en zoekt iemand met ervaring met de levering van zorg bij u thuis. Indien u interesse of vragen heeft: 06 83 88 93 26. 

Wilt u meer weten over cliëntmedezeggenschap? De volledige Medezeggenschapsregeling van de Respect Cliëntenraad kunt u hier bekijken. Daarnaast kunt u het Huishoudelijk Regelement hier bekijken. 

Volgend overleg van de Respect Cliëntenraad

De volgende bijeenkomst is woensdag 24 april a.s. Op de agenda staat de instemmingsaanvraag Zorgleefplanbespreking en is er overleg met de bestuurder. 

De Respect Cliëntenraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Mirjam Kleijweg. Per e-mail via m.kleijweg@respectzorg.nl of telefonisch via 06-83889326.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met alle leden van de cliëntenraad via e-mail respectclientenraad@respectzorg.nl 

Deel deze pagina