Nieuws

Over Respect

Respect is specialist op het gebied van ouderenzorg in Den Haag, met een sterke focus op Scheveningen. Wij bieden een veelzijdig aanbod van wonen, zorg en welzijn.

Mensen kunnen bij ons terecht voor (kortdurend) verblijf, herstelzorg, thuiszorg, casemanagement bij dementie, advies- en behandeldiensten, dagbesteding, dagbehandeling, evenementen en geestelijke verzorging.

Bij alles wat wij doen, in de verzorging, dienstverlening en ook in de bedrijsvoering, staan de 5 cliëntwaarden centraal. Wij zetten ons elke dag in om van Respect een betere zorgverlener te maken voor onze cliënten, en een betere werkgever voor onze collega’s.

Respect verantwoordt zich jaarlijks met het Jaardocument Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het Handelsregister respectievelijk het CIBG, prevaleert de laatste

Deel deze pagina