Nieuws
Sfeerbeeld homepage

Het welzijn en de gezondheid van onze cliënten is onze eerste zorg

Wet zorg en dwang (Wzd) in onze verpleeghuizen

De Wet zorg en dwang, Wzd, regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die zorg nodig hebben. Deze wet regelt of onvrijwillige zorg mag plaatsvinden en hoe. Respect streeft altijd naar de inzet van vrijwillige zorg en daarmee naar alternatieven voor onvrijwillige zorg.

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wzd beschermt de rechten van mensen als zij onvrijwillige zorg ontvangen. Onvrijwillige zorg is zorg waar de cliënt of de vertegenwoordiger niet mee instemt. Zorg is ook onvrijwillig als de vertegenwoordiger instemt, maar de persoon zelf zich ertegen verzet.

Onvrijwillige zorg mag alleen worden gegeven als er sprake is van ernstig nadeel. De wet is daarbij alleen van kracht bij mensen met een diagnose van een psychogeriatrische aandoening. De wet is zowel thuis als in het verpleeghuis van toepassing, dus de wet geldt ongeacht waar iemand woont.

Folder Wet zorg en dwang
Meer informatie over de Wet zorg en dwang in onze verpleeghuizen vindt u in onze folder.

Klachten binnen de Wet zorg en dwang
Binnen de Wzd gelden aparte regels als het gaat om de inzet van de vertrouwenspersoon en de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Deze zijn opgenomen in de klachtenfolder en klachtenregeling van Respect. Deze vindt u hier.

Meer informatie

 • (Wettelijk) vertegenwoordiger
  Komt u bij wonen bij Respect en heeft u een psychogeriatrische aandoening? Dan is het verplicht volgens de Wzd om een (wettelijk) vertegenwoordiger te hebben. Dit is iemand die beslissingen mag nemen, voor iemand die dat zelf niet kan. Hoe u dit regelt vindt u op www.goedvertegenwoordigd.nl
   
 • Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
  Woont u in een van onze verpleeghuizen en krijgt u te maken met onvrijwillige zorg? Dan is er voor u een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd beschikbaar waar u met uw vraag of klacht terecht kunt. Meer informatie vindt u op deze website.
   
 • Onvrijwillige opname in het verpleeghuis, hoe gaat dat in zijn werk?
  Bekijk hier het bijgaande filmpje van CIZ (Centraal Orgaan Indicatiestelling).

Carin Schaaff, cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en -denken over de invulling en ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met u of uw wettelijk vertegenwoordiger over de zorg die u ontvangt. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de zorg die u krijgt. Dat er regels of afspraken zijn gemaakt waarin u zich niet goed kan vinden. In zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg.

Wanneer u de behoefte heeft om vrijuit en in vertrouwen over zulke dingen te praten, dan kan dat met mij. Ik bied een luisterend oor en ben zonder oordeel. Ik sta u en uw belangen bij en ben niet in dienst van Respect. Samen kijken we op welke manier ik u kan ondersteunen.

Mijn naam is Carin Schaaff, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij stichting Zorgstem. U kunt mij telefonisch 06 3636 1843 of via de mail c.schaaff@zorgstem.nl bereiken. Daarnaast zal ik me de komende tijd voorstellen en af en toe aanwezig zijn op de locaties. Ook dan kunt u bij mij terecht.

Carin Schaaff

Meer informatie en algemene contactgegevens kunt u vinden op www.zorgstem.nl