Nieuws

Klachten

Samen lossen we het op

Respect zet zich dagelijks in om u de beste kwaliteit van zorg- en dienstverlening te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval helpen we u graag om samen een oplossing te zoeken en waar mogelijk onze zorg- of dienstverlening te verbeteren. Onze ervaring is dat klachten snel en naar tevredenheid kunnen worden opgelost, als klachten worden besproken met de direct betrokken medewerker(s).

Stappenplan om te komen tot een oplossing

Komt u er met de betrokken medewerker(s) echt niet uit? Dan komen we graag via een andere weg met u tot de juiste oplossing. In deze folder ziet u eenvoudig welke stappen binnen onze klachtenregeling u kunt nemen om tot een oplossing te komen. Hier vindt u ook alle belangrijke contactgegevens. In de folder wordt verwezen naar de Wet zorg en dwang, de wet die onvrijwillige opname regelt. 

Vertrouwenspersoon

Wilt u ondersteuning bij het bespreken of indienen van een klacht? U kunt daarvoor contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon via mail of via het algemene nummer.

Klachten van huurders

Huurt u een appartement in de vrije sector van Respect en heeft u een huurgerelateerde klacht, dan hebben wij een aparte klachtenprocedure. Deze vindt u hier

Klachtenregeling Respect

De volledige klachtenregeling kunt u hier lezen.

Deel deze pagina