Nieuws

Klachten - informatie voor huurders

Heeft u als huurder van een appartement in Zeewinde of in Prins Willemhof een klacht? Dan lossen wij die graag samen met u op.

Gaat uw klacht over de zorgverlening?

Ontvangt u als huurder ook zorg van Respect en heeft u daarover een klacht? Respect heeft een aparte klachtenprocedure voor cliënten die een klacht hebben over de zorgverlening van Respect. Deze procedure vindt u hier.

Gaat uw klacht over huurgerelateerde zaken?

U huurt bij ons een appartement. Wij hopen natuurlijk dat u met veel plezier bij Respect woont en dat alles naar tevredenheid verloopt. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Onze woonconsulent staat u in dat geval graag te woord.

De woonconsulent is te bereiken via telefoonnummer 06 – 165 35 402 of via woonconsulent@respectzorg.nl. De woonconsulent zal de klacht in behandeling nemen. De ervaring is dat de klacht in de meeste gevallen opgelost kan worden.

Is uw klacht intern niet opgelost? 
U heeft uw klacht ingediend bij de woonconsulent, maar u komt er onverhoopt samen niet uit? Dan kunt u terecht bij een externe klachtencommissie.

  • Heeft u een klacht over de huurprijs, onderhoud of de afrekening?

Als u een klacht heeft over één van deze onderwerpen, dan kunt u als huurder van een woning in de vrije sector terecht bij de Huurcommissie. U kunt uw klacht aan deze commissie voorleggen. Zij doen een bindende uitspraak voor huurders van een bereikbare woning (Prins Willemhof) en geven een advies wanneer het een woning in de vrije sector betreft (Zeewinde). Op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie.

  • Heeft u een klacht over een ander onderwerp dan zorg, de huurprijs, onderhoud of de afrekening?

Uw klacht gaat niet over de zorg, de huurprijs, onderhoud of de afrekening. Huurders in Prins Willemhof kunnen terecht bij de klachtencommissie van Woonzorg www.woonzorg.nl/ik_huur/klachten__overlast/klachtencommissie. Huurders in Zeewinde kunnen terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Huurwoningen (LKH). Op de website van LKH www.landelijkeklachtencommissiehuurwoningen.nl vindt u meer informatie. U kunt contact opnemen met de secretaris van de LKH via engelinavansteenbrugge@hetnet.nl of via 06-23339629. Het reglement van de LKH vindt u hier.