Nieuws

Leven in Vrijheid. Ook voor mensen met dementie.

Respect streeft naar zoveel mogelijk bewegingsvrijheid voor cliënten. De cliënt wordt daarin niet beperkt door anderen of door de omgeving. In overeenstemming met de Wet zorg en dwang (Wzd)[1] heeft Respect besloten om een ‘opendeurenbeleid’ in te voeren. Dit betekent dat alle deuren open gaan. Ook voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening.

[1] Het uitgangspunt van deze wet is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals vrijheidsbeperking, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Daarbij wordt een stappenplan gevolgd, waar de cliënt en vertegenwoordiger bij betrokken worden. Meer informatie vindt u op www.respect.nl/wzd.

 

Meer bewegingsvrijheid met inzet van leefcirkels

Om iedere cliënt vrijheid op maat te kunnen bieden, gaan wij werken met een zorgtechnologie speciaal voor cliënten met dementie: de zogenaamde ‘leefcirkels’. Dankzij deze leefcirkels behouden cliënten het gevoel van eigen regie en ervaren zij vrijheid in hun bewegingen. Er zijn vier leefcirkels en binnen elke leefcirkel kan de bewoner zich vrij bewegen. Wanneer een bewoner zich buiten zijn leefcirkel begeeft, ontvangen medewerkers een melding op hun telefoon en kunnen ze de bewoner begeleiden naar de eigen leefcirkel.

Gefaseerde invoering van de leefcirkels

Het Uiterjoon is als eerste locatie van Respect ingericht om dit mogelijk te maken en gaat gefaseerd het beleid doorvoeren. In 2024 zal ook op de locatie Bosch en Duin leefcirkels worden ingevoerd. In 2025 volgt de locatie Zeewinde.

De vier leefcirkels

  1. Buiten: de cliënt kan zowel binnen als buiten de muren van de locatie vrij bewegen. Deze leefcirkel heeft geen bewegingsbeperkingen voor de cliënt.
  2. Het hele gebouw: de cliënt kan zich overal in het pand vrij bewegen. De buitendeuren blijven voor de cliënt gesloten.
  3. De etage: de cliënt kan zich op de hele eigen etage vrij bewegen, maar het is niet mogelijk om de lift te gebruiken en dus om naar een andere verdieping te gaan.
  4. De eigen woongroep: de cliënt kan zich alleen op de eigen woongroep vrij bewegen.  

Vrijheid op maat

Met behulp van een polsbandje met een tag, wordt de bewegingsruimte van de cliënt op maat ingesteld. Sommige deuren gaan voor de cliënt open, andere deuren blijven gesloten. Het uitgangspunt is om de leefruimte waarbinnen de cliënt zich vrij kan bewegen, zo groot mogelijk te laten zijn.

Begeleid naar buiten met de buddyband

Het was al mogelijk voor een cliënt om onder begeleiding naar buiten te gaan met de buddyband. Dit blijft mogelijk. Wij vragen iedereen die het Uiterjoon bezoekt, vanaf 4 maart 2024 extra oplettend te zijn dat er geen cliënt onbedoeld mee gaat in de lift.
U kunt een buddyband ophalen bij het kantoor van de zorg op de afdeling in Het Uiterjoon.

Geaccepteerd risico

Respect heeft bij de inrichting van de leefcirkels een zorgvuldige risicoanalyse gemaakt, waarbij we in sommige gevallen een geaccepteerd risico nemen. Want ondanks het instellen van de leefcirkels en de genomen maatregelen kunnen wij geen volledige garantie bieden dat een cliënt onbedoeld zijn toegewezen leefcirkel kan verlaten. In protocollen is vastgelegd hoe in dergelijke situaties gehandeld dient te worden.

Meest gestelde vragen

V: Wie bepaalt de leefcirkel van een cliënt?
A: De zorgverantwoordelijke bepaalt de leefcirkel en communiceert deze met wettelijk vertegenwoordiger middels het Multi Disciplinair Overleg (MDO) en wordt opgenomen in het Zorgleefplan.

V: Wat gebeurt er als bewoners die toegang hebben tot verschillende leefcirkels bij een deur staan?
A: De bewoner met de minste bewegingsvrijheid is ‘leidend’. Dat houdt dus in dat de deur niet open gaat zolang deze bewoner in de buurt is.

V: Wat gebeurt er bij brand of een andere noodsituatie?
A: Bij brand of andere noodsituatie staat er altijd een medewerker bij de buitendeur en volgt u de instructies van medewerkers op. Deze zijn getraind en opgeleid om te handelen in noodsituaties. Zij zorgen voor de opvang en juiste gang van zaken.

V: Waar kan ik informatie krijgen over de leefcirkels?
Bent u een cliënt en hebt u vragen over de leefcirkels in Het Uiterjoon? Neem dan contact op met de teamleider van de afdeling. Bent u geen cliënt? Stuur dan een mail naar info@respectzorg.nl

Download hier de flyer Leven in Vrijheid

Deel deze pagina