Nieuws

Einde termijn van de Raad van Toezicht, Respect verwelkomt nieuwe raad

06-10-2022

Na acht jaar komt er een eind aan de zitting van de huidige Raad van Toezicht (RvT) van Respect. De komende periode wordt er afscheid genomen van de huidige leden van de RvT, omdat zij de maximale statutaire termijn erop hebben zitten. Tegelijk verwelkomt Respect de komende maanden de nieuwe leden die toetreden tot de RvT. Respect krijgt daarmee een volledig nieuwe raad.  

Nieuwe leden RvT

De RvT heeft een nieuwe voorzitter gevonden in Karsten Klein. Hij volgt hiermee Ram Ramlal op. Daarnaast treden Patty Heemskerk (op voordracht van de cliëntenraad), Wanda Drost, Rieshie Baboeram Panday en Sanne-Lot van Ulzen toe tot de RvT.

Karsten Klein was tussen 2010 en 2018 namens het CDA wethouder van Den Haag met o.a. zorg, welzijn, volksgezondheid en Scheveningen in zijn portefeuille. Op dit moment is hij directeur bij Vereniging Eigen Huis. Hij is reeds lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Trombosestichting en daar komt nu het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Respect bij. Hij zal zich vooral richten op de bestuurlijke aangelegenheden. Karsten: “Ik ben zeer gemotiveerd om mijn kennis en ervaring van de Haagse ouderenzorg in te zetten bij Respect. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe rol te vervullen en samen met de raad aan de slag te gaan.”

Afscheid huidige voorzitter Ram Ramlal

Na acht jaar energieke inzet voor Respect, neemt de huidige voorzitter Ram Ramlal afscheid van het voorzitterschap. Zijn inspanning, tijd en enthousiasme over de afgelopen jaren worden enorm gewaardeerd. Ram Ramlal: “Ik wil Respect en alle betrokken partijen waar ik mee heb mogen werken ontzettend bedanken voor hun bevlogenheid en fijne samenwerking.” 

Woorden van dank en warm welkom

“Ik wil de huidige raad enorm bedanken voor hun inzet voor Respect gedurende de afgelopen jaren. Ik heb bewondering voor de wijze waarop zij de toezichthoudende rol heeft ingevuld, waarbij het belang van de cliënt altijd voorop is gesteld”, zegt Klaas Smilde, bestuurder van Respect. “Daarnaast ben ik verheugd de nieuwe leden te mogen verwelkomen. Ik kijk uit naar de samenwerking met de toekomstige raad.”

Rolverdeling

De aankomende RvT van Respect zal uit de volgende personen bestaan:

Raad van Toezicht van Respect

Respect heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De RvT houdt integraal toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Binnen de RvT zijn er een drietal commissies actief, te weten de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de commissie Financiën & Vastgoed en de Renumeratiecommissie.

Deel deze pagina