Nieuws

Informatiegids palliatieve zorg beschikbaar in regio Haaglanden

18-12-2023

Informatiegids palliatieve zorg beschikbaar in regio Haaglanden 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. De leden van het netwerk hebben hiertoe samen de informatiegids palliatieve zorg ontwikkeld.  

Deze informatiegids is aan te vragen bij Vereniging Transmurale Zorg, zodat zorgverleners deze mee kunnen geven aan hun patiënten en naasten. Burgers kunnen de informatiegids ook zelf aanvragen. 

De informatiegidsen zijn gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl

Op deze website vindt u de digitale versie. 
 

Deel deze pagina