Nieuws

Kristin Dekkers nieuwe voorzitter Respect Cliëntenraad

01-12-2023

Van harte verwelkomen wij Kristin Dekkers als de nieuwe onafhankelijk voorzitter Respect Cliëntenraad. Kristin is sinds kort gepensioneerd en een deel van haar tijd ruimt zij in voor bestuurswerk. Ze werkte als loopbaancoach, trainer en adviseur en heeft ervaring in de zorg, onderwijs, wetenschappelijke instellingen en zakelijke dienstverlening. Zij start m.i. van 1 januari a.s. en de komende tijd al zal zij kennis maken met de organisatie en zich informeren over actuele processen en ontwikkelingen.

Kristin Dekkers. “Het is mooi om vanuit de medezeggenschap aandacht te geven aan het belang van de cliënten van Respect. Hoe kunnen bij een besluit de gevolgen voor cliënten goed worden meegewogen? Ik vind het belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers erop kunnen vertrouwen dat zij in goede handen zijn bij Respect; de Cliëntenraad kan daarbij helpen.”

Kristin Dekkers neemt het voorzitterschap over van Maritza van Assen, die deze rol de afgelopen periode heeft waargenomen. “De Respect Cliëntenraad is een gemotiveerde, betrokken groep mensen met hart voor de cliënten en tegelijkertijd met oog voor de actuele omstandigheden waaronder de (ouderen)zorg moet worden verleend. Ik heb met plezier het voorzitterschap waargenomen”, aldus Maritza van Assen. Na de overdracht van het voorzitterschap blijft zij aan als gewoon lid van de Respect Cliëntenraad.

Kristen Dekker

Respect Cliëntenraad

De Respect Cliëntenraad komt op voor het welzijn en de belangen van alle cliënten (en hun naasten) van alle locaties; zij oefent invloed uit op de besluitvorming van de instelling waarbij het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg, welzijn en veiligheid voorop staan.

De cliëntenraad is het bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan voor cliënten van een zorginstelling.  Wilt u meer informatie over de Respect Cliëntenraad of bent u geïnteresseerd in raadswerk om bij te kunnen dragen aan besluitvorming? Neem dan contact op met de onafhankelijk ambtelijk secretaris Mirjam Kleijweg 06 83 88 93 26 of Email m.kleijweg@respectzorg.nl

Deel deze pagina