Nieuws

Mooi resultaat onaangekondigde inspectie Quintus

30-10-2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, bracht op 31 juli 2018 een onaangekondigd bezoek aan Stichting Respect op de locatie Quintus. De inspecteurs toetsten of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Bij de observaties, rondleiding, het inzien van documenten en de gesprekken letten de inspecteurs op de volgende thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Er is een prachtig resultaat, zoals de Inspectie concludeert in het rapport. Cliënten van Quintus ontvangen persoonsgerichte zorg van gemotiveerde zorgverleners. De organisatie is gedreven om voortdurend te leren en te verbeteren. Zij zijn transparant in wat goed gaat en wat beter kan. De inspectie vertrouwt erop dat Quintus doorgaat op de ingeslagen weg en de aandachtspunten uit het rapport gebruikt om de zorg nog verder te verbeteren. Met aandachtspunten bedoelt de inspectie het optimaliseren van het methodisch werken en het versterken van de relatie tussen zorgprofessional en vrijwilligers/mantelzorgers.

Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting vindt u op onze pagina ‘Over ons’.  

Deel deze pagina