Nieuws

Nieuwe Respect Cliëntenraad geïnstalleerd

13-01-2023

Op 12 januari 2023 is de nieuwe Respect Cliëntenraad geïnstalleerd. Er is nu één centraal orgaan dat de belangen behartigt van alle cliënten van Respect (bewoners van alle locaties én de wijkzorgcliënten) en invulling geeft aan de wettelijke medezeggenschapstaken van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen WMCZ 2018.

Efficiënter en slagvaardiger

Tussen 2020 en 2022 was de cliëntmedezeggenschap bij Respect vormgegeven via lokale cliëntenraden voor de verpleeglocaties en wijkzorg. Daarnaast was er een centrale cliëntenraad voor de overstijgende zaken. In gezamenlijk overleg in 2022 is vastgesteld dat de werkwijze en structuur van de cliëntmedezeggenschap efficiënter en slagvaardiger moest èn kon. De lokale raden waren moeizaam te bemensen en de verdeling van taken en bevoegdheden was niet altijd helder.

Samenstelling

De nieuwe Respect Cliëntenraad is samengesteld uit personen die een band hebben met één van de locaties of met de wijkzorg. Ook voorziet de nieuwe Medezeggenschapsregeling in het instellen van Cliëntcommissies voor specifieke onderwerpen. Zoals: mantelzorgers, maaltijden in het verpleeghuis, Inzet van beeldzorg, enzovoorts. Met deze nieuwe structuur wordt rekening gehouden met de deskundigheid en interesse van cliëntvertegenwoordigers en is er een goede link met de locaties. Ook wordt voorzien in de belangrijke functie dat er “ogen en oren” zijn voor wat er in de praktijk gebeurt.

Contact met mantelzorgers

Raad van Bestuur Klaas Smilde van Respect is blij met de nieuwe cliëntmedezeggenschapsstructuur. Volgens Roland Lameijn, de manager verpleeghuiszorg, speelt de cliëntenraad ook een belangrijke rol voor de mantelzorgers. De cliëntenraad is steeds op zoek naar het contact met de mantelzorger om alle bewoners te kunnen vertegenwoordigen. Het is niet altijd zichtbaar hoeveel tijd de cliëntenraad besteedt aan haar werkzaamheden, dit is in de loop van de jaren alleen maar toegenomen in tijd, in zeggenschap en instemming. Zij zijn een belangrijke gesprekspartner voor het management waarmee zij toetsen en adviseren of de organisatie de juiste dingen doet in het belang van de bewoners.     

Samenwerking in de nieuwe structuur

Waarnemend voorzitter van de Respect Cliëntenraad Maritza van Assen kijkt ook positief uit naar de samenwerking in de nieuwe structuur. “Er was wel eens sprake van dubbel werk of herhaling omdat sommige zaken identiek zijn op de verschillende locaties. We zijn nu efficiënter georganiseerd, ik ga ervan uit dat we nu als cliëntenvertegenwoordiging krachtiger kunnen opereren, ook in de samenwerking met Respect.”

De nieuwe Respect Cliëntenraad is samengesteld uit leden van diverse locaties of vanuit ervaringsdeskundigheid:

Adrie van den Hoek, Gertrude Grijpink, Catharina Boon, Chris Verbrugge, Jan de Mos, Lenie de Vries, Marian van den Broek en Maritza van Assen.

(Foto van links naar rechts, boven naar onder)

Clientenraad Respect

De Cliëntenraad wordt ondersteund door bovengenoemde Cliëntcommissies, die met name ook een belangrijke rol spelen in het contact met de achterban.

Deel deze pagina