Nieuws

Respect en Cardia starten met datagedreven zorg

28-07-2020

Data als bron voor innovatie, dat is de gedachte bij dit nieuwe project waar aanbieders in de ouderenzorg – Cardia en Respect – elkaar vinden. Gefinancierd door CZ zorgkantoor Den Haag en ondersteund door Stichting Woonz wordt in een proeftuin van maximaal twee jaar gekeken hoe goed gebruik van data kan leiden tot verbetering van dienstverlening en processen.

Met behulp van data-analisten wordt data uit de verschillende interne software systemen geanalyseerd en gekoppeld om hieruit interessante informatie te filteren. Denk bijvoorbeeld aan het ‘zorgpad’ dat een cliënt doorloopt vanaf bijvoorbeeld aanmelden bij de fysiotherapie tot en met eventuele opname in een verpleeghuis. Op deze manier kan wellicht beter worden voorspeld welke zorgcapaciteit er op welk moment nodig is waardoor zorgpersoneel beter kan worden ingezet. Daarnaast kan data bijvoorbeeld mogelijk helpen bij het efficiënter plannen van zorgroutes. Maar ook actuele zaken passeren de revue: (hoe) kunnen we bijvoorbeeld data inzetten om preventieve maatregelen te nemen bij Covid-19.

Daarnaast wordt bij Woonz het bezoek aan de website, die betrekking heeft op de regio Den Haag, eveneens geanalyseerd om te zien waar de behoeften van (potentiële) cliënten liggen.
Het gaat in dit project om data van de totale populatie en niet van de individuele cliënt. Alle data wordt geanonimiseerd zodat deze niet is te herleiden naar een bepaald persoon. Er wordt gewerkt conform de AVG wetgeving.

Cardia en Respect zijn aanbieders in de ouderenzorg en hebben onder andere diverse verpleeghuislocaties in Den Haag. CZ zorgkantoor is verantwoordelijk voor de langdurige ouderenzorg in Den Haag en Stichting Woonz is een platform voor wonen en zorg voor senioren.

Deel deze pagina