Nieuws

Respect start officieel met cliëntenraden nieuwe stijl

18-12-2020

Respect is er op tijd bij. Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 van kracht geworden en per 1 januari dienen de reglementen in orde te zijn. Tijdens een feestelijke online sessie op maandag 14 december zijn deze reglementen ondertekend door de voorzitters van de lokale cliëntenraden en de bestuurder van Respect.

De complimenten gaan uit naar de werkgroep die in november 2019 van start is gegaan, en door corona online heeft moeten vergaderen. Ondanks de afstand is duidelijk de verbinding gezocht en zijn de reglementen stap voor stap verrijkt door de feedback van alle betrokkenen. 

De voorzitter van de werkgroep heeft tijdens de sessie het belang benadrukt van deze nieuwe wetgeving die de cliëntenraden een sterkere positie geeft. Centraal hierbij staat dat het belang van de zorgcliënt goed in zicht is en gediend wordt. Daarvoor is het belangrijk dat mensen voldoende weten van deze nieuwe wet en daarom zal een online scholingsprogramma worden aangeboden aan iedereen die nauw betrokken is bij dit traject.

Deel deze pagina