Nieuws

Start externe kwaliteitsaudit

18-03-2021

Respect laat zich jaarlijks door een onafhankelijke instantie – Stichting Perspekt – toetsen op de kwaliteit van zorg. Dit wordt een externe audit genoemd. Vanwege de coronamaatregelen kon de eerder geplande externe audit in het najaar van 2020 niet doorgaan. Stichting Perspekt heeft inmiddels haar werkwijze aangepast zodat deze voor het grootste deel digitaal en daarmee binnen de coronamaatregelen gedaan kan worden. Dat betekent dat de externe audit nu alsnog kan plaatsvinden.

Aan de hand van bijvoorbeeld verhalen van cliënten en medewerkers, beelden, teksten en video’s wordt gekeken naar de dagelijkse praktijk. De manier van werken aan kwaliteit wordt gevolgd over een langere periode. Wat wij willen laten zien, is hoe wij in gezamenlijkheid – cliënten, naasten, cliëntenraden, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen – werken aan goede kwaliteit.

groepje

De externe audit vindt in mei, juni en juli 2021 plaats. Mogelijk wordt er aan cliënten en/of hun naasten gevraagd om medewerking te verlenen aan de audit. Uiteraard wordt er dan vooraf meer informatie gegeven.

gebouwen

 

  • Omdat kwaliteit nu eenmaal van ons allemaal is! 

 

Heeft u vragen of suggesties, meld dat dan gerust bij een van de medewerkers. Dan zorgen zij dat uw vraag wordt beantwoord.

Deel deze pagina