Nieuws

VerwijsPunt Ouderenzorg Haaglanden om doorstroom in keten te verbeteren

29-06-2023

Onder de naam VPO Haaglanden (VerwijsPunt Ouderenzorg Haaglanden) slaan zes Haagse ouderenzorginstellingen de handen ineen om de doorstroom in de keten van de ouderenzorg te verbeteren. De doelen zijn dat het voor verwijzers makkelijker wordt om voor ouderen sneller de juiste zorg op de juiste plek te regelen en dat inwoners vaker zorg krijgen in hun eigen wijk.

Florence, WZH, HWW, Saffier, Respect en Cardia gaan de reeds bestaande initiatieven op het gebied van crisiszorg, herstelgerichte zorg en revalidatie, casemanagement, wijkverpleging en spoedzorg thuis beter op elkaar aansluiten. Met VPO Haaglanden komt er één aanspreekpunt voor verwijzers en is er een soepele samenwerking tussen zorgpartijen in Den Haag.

VPO Haaglanden wil de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt en verwijzer organiseren, liefst in de eigen wijk. Samen gaan de betrokken organisaties ervoor zorgen dat de zorgcapaciteit zo efficiënt mogelijk ingezet wordt. Ze gaan daarbij organisatie-overstijgend te werk, het belang van de cliënt en verwijzer staan voorop.

VPO Haaglanden sluit aan bij IZA

De samenwerking binnen het VPO sluit aan op doelstellingen uit het Integraal Zorg Akkoord: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio. De deelnemers binnen VPO Haaglanden zijn ook betrokken bij de vormgeving van de acute zorg van het toekomstige zorgcoördinatiecentrum en de centrale aanmelding.

Makkelijker en sneller verwijzen naar de juiste plek

Door de samenwerking in het VPO Haaglanden wordt het voor ketenpartners zoals ziekenhuizen en huisartsen makkelijker om een patiënt door te verwijzen. Ook komen inwoners vaker in een keer op de juiste plek voor de juiste zorg terecht.

VPO Haaglanden richt zich niet alleen op acute zorg maar op álle onderdelen van de ouderenzorg. De ouderenzorg heeft veel te bieden als het gaat om het voorkomen en beperken van ziekenhuiszorg en het ontlasten van huisartsen. VPO Haaglanden kan door gerichte samenwerking een verschil maken voor de oudere inwoners van Den Haag en voor de verwijzers.

VPO Haaglanden is “powered by” Zorgscala

De zes organisaties die samen VPO Haaglanden vormen, zijn via ZorgScala verbonden met andere zorgpartijen in de regio. ZorgScala is het samenwerkingsverband van organisaties in de ouderenzorg in Haaglanden. Samen staan we voor de uitdaging om, ook in de toekomst, ondersteuning en zorg te bieden aan de ouderen die dat nodig hebben.

Een aanmeldpunt

Bestuurders van de zes Haagse ouderenzorginstellingen

Deel deze pagina