Nieuws

Uw rechten

Ook al levert de renovatie een mooier en beter Uiterjoon op, we begrijpen heel goed dat de meeste bewoners van dit moment er niet op zitten te wachten. Het is goed om te weten wat uw rechten zijn.

Uw rechten komen te staan in een zogeheten Sociaal Plan. De huurders van de huurappartementen hebben dit reeds gekregen in persoonlijke gesprekken per huurder. Aan het Sociaal Plan voor de zorgcliënten wordt nog gewerkt, in overleg met de Cliëntenraad.

Verhuizen: kosten en regelen
De huurders van de huurappartementen hebben wettelijk recht op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Daar staat tegenover dat zij formeel zelf hun verhuizing regelen. Respect kan daarbij op verzoek en tegen een vergoeding wel in ondersteunen. Dit komt aan de orde in persoonlijke gesprekken met de huurders.

De zorgcliënten zijn bijna allemaal bewoners met een zogeheten ZZP-indicatie of PG-indicatie. Zij hoeven hun verhuizing niet zelf te regelen. Respect zorgt voor hun huisvesting, of dat nu voor tijdelijk is of een nieuwe permanente woonplek elders. Uiteraard hopen wij dat u bij Respect blijft wonen, maar mocht uw voorkeur uitgaan naar een locatie van een andere aanbieder dan kunnen we kijken wat we voor u daarin kunnen betekenen.

De exacte uitwerking van deze regeling kunt u teruglezen in het Sociaal Plan. 

Terugkeren
Wanneer Het nieuwe Uiterjoon klaar is, kunnen de bewoners in principe terugkeren. De huurders van de huurappartementen hebben een terugkeergarantie. Omdat de nieuwe indeling anders zal zijn, valt niet te zeggen of zij weer op exact hetzelfde plekje kunnen komen wonen. Dat geldt ook voor de zorgcliënten.

Woonlasten
In het persoonlijke gesprek kijken we ook naar uw huidige woonlasten en uw woonwensen. Samen met u kijken we vervolgens hoe we dat goed op elkaar af kunnen stemmen. Zo hangt het van meerdere factoren af of u huurtoeslag ontvangt of kunt blijven ontvangen. Ook is er mogelijk een eigen bijdrage van toepassing. Via het CAK is na te gaan hoe hoog uw eigen bijdrage is.