Nieuws

Parkinsonzorg

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende neurologische aandoening. Het is een aandoening in het centrale zenuwstelsel. Parkinson uit zich vaak in de vorm van een bewegingsstoornis. Doordat de zenuwcellen in de hersenen afsterven, ontstaan er verschillende klachten. Niet alleen lichamelijk, maar ook voor het geheugen. Door de ziekte worden de dagelijkse activiteiten voor mensen met Parkinson moeilijker. Respect kan veel betekenen voor mensen met deze complexe aandoening. Zowel voor cliënten in de verpleeghuizen als voor de cliënten die zelfstandig thuis wonen.

Specialistisch team Parkinsonzorg

Binnen Respect hebben we een expertiseteam Parkinson. Onze specialisten bieden zorg op maat op het gebied van diëtetiek, ergo- en fysiotherapie en logopedie. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de verschillende disciplines om de behandeling op elkaar af te stemmen en de cliënt zo goed mogelijk in beeld te houden. Indien nodig is er een nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde van Respect. 

Het expertiseteam Parkinson denkt met de cliënt en zijn familie mee hoe de cliënt zo lang mogelijk -zelfstandig - de activiteiten kan doen die hij graag wil doen.

De lijnen tussen de behandelaren en de regieverpleegkundigen in de wijkzorg zijn kort. Hierdoor kan de specialistische Parkinsonzorg ook in de thuissituatie gegeven worden.

Netwerk ParkinsonNet

De behandelaren van het expertiseteam Parkinson zijn aangesloten bij het ParkinsonNet. Zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen voor mensen met de Ziekte van Parkinson of atypische parkinsonisme. En krijgen de cliënten de zorg die zij nodig hebben.

Vergoeding

Hoe hoog de vergoeding is hangt af van uw basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing

Cliënten met de diagnose Ziekte van Parkinson/Atypische parkinsonisme kunnen met een verwijzing van de behandelend arts of Parkinson-verpleegkundige bij Respect terecht.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het Servicebureau. Zij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via (070) 306 91 70 of via servicebureau@respectzorg.nl.

Parkinsonzorg

Deel deze pagina