Nieuws

Logopedie

De afdeling Logopedie van Respect biedt behandeling, praktische oplossingen en adviezen voor mensen met problemen bij slikken en bij problemen met spraak, taal en stem. De logopedisten van Respect zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen, al dan niet met een chronische en/of progressieve aandoening. Het gaat hierbij om mensen die moeite hebben met eten en drinken (slikproblemen) of problemen ervaren in de communicatie (taal, spraak, stem, gehoor en ademhaling). Denk aan; woordvindproblemen, moeite met uitspreken van woorden, moeite met het begrijpen van taal, een hese/schorre stem,  problemen met het deelnemen aan een gesprek etc. Ook voor de gespecialiseerde behandeling (communicatie, slikken en speekselbeheersing) bij de ziekte van Parkinson kunt u bij de logopedisten van Respect terecht.

Wat bieden wij cliënten?

Wij hebben:

  • Gespecialiseerde behandelaren zoals een parkisonNet-logopedist
  • Specialisatie in afasie (verworven taalstoornis)
  • Specialisatie in dysfagie (slikstoornissen) bij volwassenen, door o.a. behandeling met Rephagia (sEMG biofeedback)

Verder bieden wij ook:

  • Advies over het leren omgaan met een communicatiehulpmiddel
  • Expertise gebundeld in het slikadviesteam met de diëtisten van Respect
  • Samenwerking binnen het multidisciplinaire behandelteam van Respect

De maatwerkbehandelingen van onze logopedisten zorgen ervoor dat cliënten weer plezier krijgen in eten en drinken en het onderhouden van sociale contacten. Behalve de directe behandeling van patiënten/cliënten fungeren we ook als kenniscentrum. Huisartsen, specialisten en collega logopedisten kunnen cliënten naar ons verwijzen voor specialistische behandeling.

Locatie

De logopedisten van Respect  werken vanuit:

  • Het Advies- en Behandelcentrum in locatie Bosch en Duin aan de Scheveningseweg 76, Den Haag
  • Het Advies- en Behandelcentrum in locatie De Windes, Nieuwe Parklaan 83, Den Haag
  • Advies-behandeldienst in locatie Quintus, Nectarinestraat 11 Den Haag

Aanmelden

De cliënt kan doorverwezen worden door de huisarts of specialist. De cliënt kan zich ook direct aanmelden bij de afdeling Logopedie van Respect, bereikbaar via nummer: 070 - 306 10 20. Cliënten kunnen op verwijzing van hun arts ook aan huis behandeld worden.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Respect declareert de kosten direct aan de zorgverzekeraar. U heeft er dus geen omkijken naar. De kosten voor de behandeling kunnen van invloed zijn op uw eigen risico.

Logopedie

Gegevens praktijk

Locatie Bosch en Duin

Zorgaanbieders
Karlijn Timmers, Corine van den Berg, Veerle van der Voort

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30
 

Locatie De Windes

Zorgaanbieders
Karlijn Timmers

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Woensdagmiddag

Aanwezige verbijzonderingen
Afasietherapeut en ParkinsonNet
 

Locatie Het Uiterjoon

Zorgaanbieders
Veerle van der Voort

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Maandagmiddag

Aanwezige verbijzonderingen
Afasietherapeut

Deel deze pagina