Nieuws

Logopedie

De afdeling Logopedie van Respect biedt behandeling, praktische oplossingen en adviezen voor mensen met problemen bij slikken en bij problemen met spraak, taal en stem. De logopedisten van Respect zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen, al dan niet met een chronische en/of progressieve aandoening. Het gaat hierbij om mensen die moeite hebben met eten en drinken (slikproblemen) of problemen ervaren in de communicatie (taal, spraak, stem, gehoor en ademhaling). Denk aan; woordvindproblemen, moeite met uitspreken van woorden, moeite met het begrijpen van taal, een hese/schorre stem,  problemen met het deelnemen aan een gesprek etc. Ook voor de gespecialiseerde behandeling (communicatie, slikken en speekselbeheersing) bij de ziekte van Parkinson kunt u bij de logopedisten van Respect terecht.

Wat bieden wij cliënten?

Wij hebben:

 • Gespecialiseerde behandelaren zoals een ParkisonNet-logopedist
 • Specialisatie in afasie (verworven taalstoornis)
 • Specialisatie in dysfagie (slikstoornissen) bij volwassenen, door o.a. behandeling met Rephagia (sEMG biofeedback)
 • Specialisatie in halfzijdige aangezichtsverlamming (perifere parese of paralyse) middels mimetherapie 
 • Specialisme in stemproblemen, globusklachten (brok in de keel) en aerofagie (lucht slikken) door o.a. behandeling middels Manuele Larynx Facilitatie

Verder bieden wij ook:

 • Advies over het leren omgaan met een communicatiehulpmiddel
 • Expertise gebundeld in het slikadviesteam met de diëtisten van Respect
 • Samenwerking binnen het multidisciplinaire behandelteam van Respect

De maatwerkbehandelingen van onze logopedisten zorgen ervoor dat cliënten weer plezier krijgen in eten en drinken en het onderhouden van sociale contacten. Behalve de directe behandeling van patiënten/cliënten fungeren we ook als kenniscentrum. Huisartsen, specialisten en collega logopedisten kunnen cliënten naar ons verwijzen voor specialistische behandeling.

Locatie

De logopedisten van Respect  werken vanuit:

 • Het Advies- en Behandelcentrum in locatie Bosch en Duin aan de Scheveningseweg 76, Den Haag
 • Het Advies- en Behandelcentrum in locatie De Windes, Nieuwe Parklaan 83, Den Haag
 • Het Advies- en Behandelcentrum in locatie Het Uiterjoon, Vissershavenstraat 277, Den Haag
 • Huisartsenpraktijk Legemaat & Van Gijn, Appelstraat 21, Den Haag

Aanmelden

De cliënt kan doorverwezen worden door de huisarts of specialist. De cliënt kan zich ook direct aanmelden bij de afdeling Logopedie van Respect, bereikbaar via nummer: 070 - 306 10 20. Cliënten kunnen op verwijzing van hun arts ook aan huis behandeld worden.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Respect declareert de kosten direct aan de zorgverzekeraar. U heeft er dus geen omkijken naar. De kosten voor de behandeling kunnen van invloed zijn op uw eigen risico.

Logopedie

Gegevens praktijk

Locatie Bosch en Duin

Zorgaanbieders
Karlijn Timmers, Corine van den Berg, Veerle van der Voort en Ingrid Tulen

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Aanwezige verbijzonderingen
Afasietherapeut, ParkinsonNet, Mimetherapie en Manuele Larynx Facilitatie

Locatie De Windes

Zorgaanbieders
Karlijn Timmers

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Woensdagmiddag

Aanwezige verbijzonderingen
Afasietherapeut en ParkinsonNet
 

Locatie Het Uiterjoon

Zorgaanbieders
Veerle van der Voort en Ingrid Tulen

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Maandagmiddag en woensdag

Aanwezige verbijzonderingen
Afasietherapeut, ParkinsonNet, Mimetherapie en Manuele Larynx Manipulatie

Locatie Appelstraat (Huisartsenpraktijk Legemaat & Van Gijn)

Zorgaanbieders
Corine van den Berg

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Maandag donderdag, van 08:00 tot 16:30

Aanwezige verbijzonderingen
Afasietherapeut, ParkinsonNet

Deel deze pagina