Nieuws

Maatschappelijk werk

De afdeling maatschappelijk werk van Respect begeleidt de cliënt en eventueel diens mantelzorger bij problemen op sociaal, emotioneel, praktisch of financieel gebied die samenhangen met ziekte, handicap of het ouder worden. Mensen, met name ouderen, die door hun ziekte of handicap te maken hebben met grote veranderingen in hun leven en hiermee moeten leren omgaan/hulp nodig hebben. De maatschappelijk werkers van Respect hebben veel ervaring met ouderen in het verzorgingshuis en verpleeghuis en zijn bekend met diverse ziektebeelden. Daarnaast hebben zij een goede kennis van de sociale kaart zoals WLZ instellingen, casemanagers, dagbehandelingen, bewindvoerders, mentors etc. Door deze kennis van de sociale kaart zijn zij in staat cliënten snel door te verwijzen naar andere vormen van hulpverlening indien nodig.

Wat bieden wij?

De maatschappelijk werkers van Respect ondersteunen cliënten met problemen op allerlei leefgebieden.

Dit zijn de meest voorkomende hulpvragen:

  • Hulp bij het op orde brengen van de administratie
  • Hulp bij financiële problemen
  • Regelen van wettelijke vertegenwoordiging (bewind, mentorschap of curatele)
  • Mantelzorgondersteuning
  • Hulp bij sociale problematiek
  • Verwerkingsproblematiek
  • Hulp bij het vinden van een geschikte woonvoorziening
  • Hulp bij het vinden van zinvolle dagbesteding

Aanmelden

U heeft geen doorverwijzing nodig. Aanmelden kan direct bij de afdeling maatschappelijk werk van Respect. Wel moet er na het intakegesprek een aanvraag WMO gedaan worden. Als de aanvraag is goedgekeurd en er dus een beschikking van de WMO is, start het hulpverleningstraject. De afdeling maatschappelijk werk is bereikbaar via nummer: 070 - 306 10 20.

Indien de maatschappelijk werker vindt dat u mogelijk meer gebaat bent bij een andere vorm van hulpverlening of de aanvraag niet is goedgekeurd, zal er worden doorverwezen naar een andere hulpverleningsorganisatie.

Als u bij ons in het verpleeghuis woont kunt u via uw EVV’er of de Receptie contact opnemen met de afdeling Maatschappelijk werk.

Vergoeding

U krijgt een WMO-beschikking van de gemeente. Hier hoeft geen eigen bijdrage voor worden betaald.

Voor mantelzorgondersteuning betaalt de gemeente een bedrag aan Respect, ook wel Taskforce Mantelzorg genoemd.

Voor thuiswonende cliënten dient er een WMO indicatie te worden aangevraagd.

Voor cliënten in het verzorgings- of verpleeghuis met een CIZ indicatie mét behandeling wordt er vergoed vanuit de indicatie.

Maatschappelijk werk

Deel deze pagina