Nieuws

PAT-Screening

PAT-screening van Respect Zorggroep is een screening van de cliënt door een team van Respect bestaande uit een arts, psycholoog en psychologisch medewerker. Dit is voor mensen bij wie cognitieve stoornissen worden opgemerkt of waarbij de omgeving zich zorgen maakt over het geheugen.

Wat bieden wij?

De PAT-screening van Respect Zorggroep ondersteunt de cliënt met:

  • Inschatting leefsituatie door huisbezoek psycholoog
  • Onderzoek door arts
  • Testen door psychologisch medewerker
  • Onderzoeken op locatie Bosch en Duin en niet in ziekenhuis
  • Onderzoeksfase, terugkoppeling en nazorg
  • Doorspreken resultaten met cliënt en mantelzorger
  • Ondersteuning wanneer cliënt moeite heeft met diagnose

Indien het niet mogelijk is om naar een locatie te komen, kan in overleg een huisbezoek worden ingepland.

Aanmelden

Aanmelden kan direct via de SOG via faxnummer 070 - 306 91 81 of telefonisch via 070 - 306 10 20.

Vergoeding

De PAT-screening wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Nazorg wordt in de meeste gevallen vergoed, maar dit is afhankelijk van de vorm. Meestal is het onderzoek uitvoeren door het PAT-team bij een zorginstelling goedkoper dan in het ziekenhuis. Voor meer informatie over vergoeding kan de cliënt contact opnemen met de zorgverzekeraar.

PAT-screening

Deel deze pagina