Nieuws

Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde van Respect Zorg zijn gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie, het verzorgingstehuis of het verpleeghuis. Onze specialisten ouderengeneeskunde verlenen hun diensten niet alleen aan de cliënten van de woonvoorzieningen van Respect maar ook aan thuiswonende ouderen. Kwetsbare ouderen met somatische of psychische problemen en andere chronisch zieken kunnen terecht bij de specialisten ouderengeneeskunde van Respect.

De specialisten ouderengeneeskunde van Respect ondersteunen de huisartsen en de cliënt indien nodig met:

 • Telefonisch overleg over een cliënt
 • Screening op cognitieve stoornissen (PAT-screening)
 • Adviezen ten aanzien van medicatie (polyfarmacie)
 • Adviezen ten aanzien van complexe somatische problematiek
 • Adviezen ten aanzien van woonvorm
 • Beoordelingen wilsbekwaamheid
 • Advanced Care Planning: advies ten aanzien van vragen rond het levenseinde
 • Bezoek aan huis, indien het voor de cliënt niet mogelijk is om naar een locatie van Respect te komen
 • Advies aan huisartsen en andere ketenpartners in de eerste lijn die verantwoordelijke zijn voor de medische zorg voor kwetsbare ouderen. Dit doen wij op het gebied van somatiek, PG en revalidatie
 • Goede kennis van de sociale kaart en samenwerking met andere disciplines van Respect Zorggroep waardoor snel een juiste doorverwijzing gemaakt kan worden
 • Adviezen ten aanzien van palliatieve/terminale zorg

 

Een aantal van onze specialisten ouderengeneeskunde zijn in het bezit van de opleiding ‘kaderarts 1e lijn’.

Aanmelden

Indien u thuis woont en ondersteuning wil van de SOG dan heeft u een doorverwijzing nodig van de huisarts. De huisarts blijft ook de hoofdbehandelaar. Aanmelden kan direct via de SOG via faxnummer 070 - 306 91 81 of telefonisch via 070 - 306 10 20.

Ouderengeneeskunde

Huisarts en specialist ouderengeneeskunde werken samen!

Ouderdom komt met gebreken. Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans dat u verschillende ziekten tegelijk krijgt. Dat kan soms ingewikkeld zijn. Want hoe zit dat met de medicijnen? Hoe regelt u alles thuis? En hoe moet het in de toekomst?

Uw eigen huisarts kan u doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde van Respect. Samen komen we tot de best mogelijke oplossing!

In Respect Magazine van juli 2022 leest u een interview met een van onze specialisten ouderengeneeskunde over de samenwerking met huisartsen.

Deel deze pagina