Nieuws

Psychologie

De afdeling (Neuro)Psychologie van Respect is gespecialiseerd in neurocognitieve en psychische problemen bij volwassenen en ouderen. Uw huisarts of specialist kan u naar ons doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek, indicatiestelling, psychologische behandeling, preventie en begeleiding. Wij kunnen ook uw mantelzorger, en indien nodig de thuiszorg, ondersteunen.

Wat bieden wij?

Op onze afdeling werken een psychodiagnostisch medewerker, drie basispsychologen, een GZ-psycholoog, een GZ-psycholoog in opleiding, en een klinisch neuropsycholoog.

Wij kunnen u ondersteunen met:

  • Onderzoek naar cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld na een CVA of wanneer u twijfels heeft over uw geheugen;
  • Diagnostiek naar en behandeling van psychische stoornissen, bijvoorbeeld een depressieve stoornis, angststoornis of verstoorde rouw. De behandeling is gericht op het verminderen van de klacht of het leren omgaan met de klacht;
  • Indicatiestelling bij het aanvragen van (langdurige) zorg;
  • Ondersteuning van uw mantelzorger, zo kunnen we bijvoorbeeld uitleg geven over uw diagnose.

Onze zorgverleners, zoals psychologen, fysiotherapeuten en logopedisten, werken nauw samen op één locatie. Dat betekent dat u minder hoeft te reizen en dat de adviezen van de verschillende behandelaars op elkaar aansluiten. 

Aanmelden en wachttijden

Als u bij ons woont met een behandelindicatie kunt u aan de specialist ouderengeneeskunde een verwijzing vragen. Wij nemen dan binnen twee weken contact met u op.

Als u thuis woont, of bij ons woont zonder behandelindicatie, kunt u uw huisarts of specialist vragen een verwijzing via Zorgdomein te sturen voor een behandeling. Wij nemen dan binnen twee weken telefonisch contact met u op om een eerste afspraak te maken. Indien een huisbezoek nodig is, omdat u bijvoorbeeld minder goed ter been bent, dan kan dat. Uw huisarts dient dit dan wel op de verwijzing aan te geven.

Vergoeding

Als u bij ons woont met een behandelindicatie zijn er geen kosten aan een psychologische behandeling verbonden.

Als u thuis woont, of bij ons woont zonder behandelindicatie, dan valt de behandeling onder de regeling GZSP. Dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Er wordt aanspraak gedaan op uw eigen risico. 

Ook de ondersteuning van uw mantelzorger kan vergoed worden vanuit de regeling GZSP. 

U kunt contact opnemen met het servicebureau voor verdere uitleg. Neem ook contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Psychotherapie

Gegevens praktijk

Locatie De Windes

Zorgaanbieders
Saskia Sikkema, Cynthia Anderson, Olav Wagenaar, Amanda Tjoa, Leonie Duijvestijn en Linda van Beek

Telefoonnummer
070 - 306 10 20
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 tot 17:00

Openingstijden
Van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00

Deel deze pagina