Nieuws

Ergotherapie

De ergotherapeut behandelt en begeleidt cliënten die door lichamelijke en/of cognitieve klachten belemmeringen ervaren in hun dagelijkse activiteiten. De belemmeringen van de cliënten kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van persoonlijke verzorging, mobiliteit, huishouden, communicatie, werk of hobby’s. De ergotherapeuten bij Respect zijn gespecialiseerd in problematiek rondom prikkelverwerking, dagstructuur en een verstoord evenwicht in belasting/belastbaarheid (energieverdeling). Ook hebben zij veel kennis op het gebied van geriatrie.

De verschillende behandelingen

U kunt bij de Ergotherapie van Respect terecht voor de volgende behandelingen:

 • Ergotherapeutische diagnostiek en psycho-educatie
 • Behandeling en begeleiding bij Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet)
 • Behandeling en begeleiding bij NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Behandeling en begeleiding bij prikkelverwerking
 • Behandeling en begeleiding bij dagstructuur en energieverdeling
 • Behandeling en begeleiding bij verbeteren van handelingsvaardigheden
 • Behandeling en begeleiding bij post-covid
 • Advies en begeleiding over hulpmiddelen en voorzieningen
 • Advies aan cliënt(systeem)
 • Advies aan de (thuis)zorg
 • Advies over ergonomie en werkplekinrichting
 • Advies over een comfortabele lig- en zithouding, bijvoorbeeld bij decubitus

Toepassen van expertises

Er zijn verschillende expertises die wij in de behandeling kunnen toepassen. Hieronder leest u welke expertises dat zijn.

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking (SI) is de samenhang tussen wat je waarneemt en hoe je hierop reageert of beweegt. Deze prikkelverwerking heeft veel invloed op ons leven, hoewel we ons hier niet vaak bewust van zijn. Een disbalans in die verwerking kan leiden tot chaotisch of juist teruggetrokken gedrag. Bij iedereen werkt deze prikkelverwerking op een andere manier. Ervaart u belemmeringen op dit gebied, dan kan de ergotherapeut u hierin begeleiden.

Ergotherapie bij Parkinson(isme)
Parkinson kan een grote invloed hebben op zowel uw fysiek functioneren als op uw cognitief functioneren. Bij Respect is er een ergotherapeut aangesloten bij ParkinsonNet die u kan begeleiden bij ervaren belemmeringen in uw dagelijks handelen. Tevens zijn er bij Repect ook logopedisten, fysiotherapeuten, een diëtist en een specialist ouderengeneeskunde aangesloten bij ParkinsonNet. Zij kunnen u ook als team behandelen.

Ergotherapie bij energieverdeling
Wanneer er een fijne balans is tussen verplichtingen en ontspanning, functioneren we op ons best. Maar wanneer er geen tijd meer is voor ontspanning en je geregeld over grenzen gaat, kunt u een overmaat aan stress ervaren. Hierdoor kunt u in een vicieuze cirkel terecht komen en lukt het niet meer om de voor u belangrijke activiteiten op een dag uit te voeren. De ergotherapeut begeleidt u bij het hervinden van de balans, door inzicht te creëren in uw energiegevers en energievreters. Hierdoor kan  het energieniveau opnieuw worden opgebouwd en worden verdeeld over de dag en in een week.

Ergotherapie bij NAH (Niet aangeboren hersenletsel)
De ergotherapeut begeleidt de cliënt bij het opnieuw leren uitvoeren en plannen van dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt door training en het aanleren van compensatietechnieken of strategieën, met als doel het behouden of opnieuw verkrijgen van een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en tevredenheid in het dagelijks leven.

Aanmelden

U kunt bij de ergotherapeut terecht met een verwijzing van uw (huis)arts. De ergotherapeut neemt na ontvangst van de verwijzing contact met u op voor het maken van een afspraak.  

Vergoeding

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Per kalenderjaar wordt er 10 uur ergotherapie vergoed. Houdt er rekening mee dat de kosten eerst van het eigen risico af gaan. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u als cliënt in één van de woonzorglocaties van Respect woont, wordt ergotherapie vanaf ZZP 5 vergoed vanuit uw indicatie.

Meer informatie en contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de medewerkers van het Servicebureau. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via (070) 306 91 70 of via servicebureau@respectzorg.nl.

Ergotherapie

Uw zorgaanbieders per locatie

Locatie Bosch en Duin

Melanie Doll, Alida Gouvernante, Marianne Kok, Niels van Lier, Feline Vogel, Marlinde Vonk

Locatie De Windes

Marianne Kok, Marlinde Vonk

Locatie Het Uiterjoon

Melanie Doll

Deel deze pagina